TE HUUR!

Persberichten

Regiobode 24 november 2010: 1e steen gelegd!Regiobode november 2010 - Fraaie entree voor Spankeren


Gelderlander 29 oktober 2010 - Uitbreiding EDY-terrein Spankeren krijgt gestalteGelderlander 5 juli 2008 - Facelift voor EDY-terrein Spankeren; oude fabriek maakt plaats voor bedrijfshallen

SPANKEREN - Het bedrijventerrein in Spankeren ondergaat de komende jaren een ingrijpende facelift. De oude EDY-fabriek, nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw gaat plat, naar verwachting in 2013.

Op het terrein worden intussen enkele nieuwe panden gebouwd, waarin zowel plaats is voor industrie als kantoren.

Om te beginnen verrijst achter het EDY-gebouw, aan de Edyweg, een bedrijfshal met kantoor aan de voorzijde. De nieuwe bedrijfshal heeft een totale oppervlakte van 2500 vierkante meter. Die kan desgewenst worden opgedeeld in ruimtes variërend van 325 tot 930 vierkante meter.

De kantoorruimte aan de voorzijde van het pand bestaat uit 1425 vierkante meter. Voor kantoorruimte is gekozen vanwege het feit dat in het nieuwe plan Hart van Dieren kantoren zijn geschrapt.

De ingrijpende plannen zijn een initiatief van Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Dieren BV, een bedrijf van de familie Verheul. Het terrein is van EDY werd in 1975 door de familie aangekocht om woningbouw op die plaats te voorkomen en zo de continuïteit van de verzinkerij te waarborgen.

Het oude EDY-complex werd in de loop der jaren verhuurd aan talloze, vaak startende bedrijven. Ook op dit moment zijn alle ruimten in het oude complex verhuurd. Het laatste huurcontract loopt af in 2012.

De huidige huurders kunnen te zijner tijd een plek vinden in het nieuwe gebouw, maar ook nieuwe huurders zijn welkom. Bovendien verrijst op de plek van het oude EDY-gebouw later een nieuwe bedrijfshal.

Ook op een andere plek op hetzelfde terrein komt volgens plan een bedrijfshal.

Verzinkerij Dieren, naast het EDY-gebouw, zit ondertussen niet stil. Daar wordt een grote bedrijfshal gebouwd. Alle genoemde plannen leiden volgens de initiatiefnemer tot een opwaardering van de kanaalzone. De voorinschrijving voor de verhuur is begonnen.

De gemeente Rheden had tot voor-kort ambitieuze plannen voor de omgeving van bedrijventerrein, de zone rond het Dierense-Apeldornse kanaal. Woningbouw op grote schaal blijkt hier echter niet mogelijk. Daarop heeft het gemeentebestuur besloten de teugels te laten vieren. Wel blijft aan de Dierense kant ruimte voor huizen.
Regiobode - woensdag 17 september 2008 - Kanaaldijk Spankeren krijgt nieuw aanzicht

SPANKEREN - De zogenaamde 'kanaalzone' aan de Spankerense kant van het Apeldoorns Kanaal, het gebied tussen de spoorlijn en de Edyweg, krijgt de komende jaren een geheel nieuw aanzien. Initiatiefnemers zijn Ontwikkelings- & Exploitatiemaatschappij Dieren (OED) en Verzinkerij Dieren. OED bezit grotendeels het gebied tussen de Edybrug en de Edyweg en daar gaat de komende jaren het nodige veranderen.

Voordat we naar de nieuwe plannen kijken, eerst even een stukje geschiedenis. Vanaf 1916 was op een groot terrein aan de Spankerense zijde van het kanaal Emaillefabriek De Ysel (EDY) gevestigd. Dat bedrijf groeide in de loop der jaren enorm en kende rond 1950 vele honderden werknemers en een enorm fabriekscomplex. Vooral door de opkomst van plastic als materiaal voor huishoudelijke artikelen, ging het in de jaren zestig en zeventig steeds minder met EDY en uiteindelijk viel het doek voor het bedrijf. De fabrieken en het terrein waren te koop en werden uiteindelijk aangekocht door OED en Verzinkerij Dieren, dat daar toen nog niet zo lang gevestigd was na de verhuizing vanuit de Noorderstraat in Dieren. Het klinkt vreemd maar is feitelijk logisch, Verzinkerij Dieren kocht het voormalige EDY-terrein met als voornaamste doel voorkomen dat er woningbouw vlakbij hun bedrijf zou worden gevestigd. De directie had toen al in de gaten dat je dan als industrie te maken krijgt met klachten door overlast. Bovendien wilde de Verzinkerij voldoende mogelijkheid verkrijgen voor uitbreidingen in de toekomst.

Een groot deel van de EDYgebouwen werd gesloopt en een deel bouwrijp gemaakt als bedrijventerrein. OED, een familiebedrijf, gerund door de familie Verheul, verkocht in de loop der jaren enkele kleinere percelen aan de 'kanaalzijde' aan Osterhus en aan Isotechniek, met als restrictie dat het bedrijfspanden zonder woning zouden worden. Voorkomen van woningbouw rondom hun eigen bedrijf was immers de reden voor de aankoop geweest. Overigens waren niet alle EDY gebouwen gesloopt. Een deel, direct grenzend aan de Verzinkerij, bleef staan en werd verhuurd. Bedrijven als Reon aannemers, Aan de Wiel, Martin Verwoerd, Morrien Lasvast en Kartonwerken Eerbeek begonnen in die loodsen en groeiden uit tot bedrijven die later naar eigen bedrijfspanden op andere Iocaties vertrokken. Ook Gazelle en Praxis huurden er loodsen. Ook Coating Dieren vindt hier onderdak.

Inmiddels zijn de gebouwen uit 1916 helemaal op en werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw. Maar omdat de oude bedrijfshallen deel uitmaken van een totaalgebied van 2,6 hectare, besloot OED een plan te maken om het gehele gebied te ontwikkelen. "Gefaseerd, dat wel", vertelt Andre Verheul namens OED. "In verschillende fases worden bedrijfsgebouwen gerealiseerd, te beginnen aan de Edyweg. Maar uiteindelijk wordt het hele gebied gerenoveerd dan wel vernieuwd. Het resultaat is dat de gehele kanaalzone tussen spoorlijn en Edyweg, het 'smoel' van het dorp vanaf de Dierense kant, een fraaiere aanblik krijgt. Ook Isotechniek en Osterhus conformeerden zich namelijk met de plannen, om eenheid in aankleding, infrastructuur en beplanting te realiseren. Overigens staat dit nieuwe ontwikkeIingsplan los van de hal van Verzinkerij Dieren, nabij de spoorlijn, die onlangs werd afgebroken om elders op hun terrein weer opgebouwd te worden. De gemeente Rheden verleende inmiddels de nodige vergunningen voor de bouw, maar heeft verder geen bemoeienis met de realisatie. Daarbij is - een gevolg van het afblazen van Hart van Dieren, waarin ook kantoorgebouwen waren voorzien - er nu een markt voor kantoorruimte, zodat die nu ook onderdeeI uitmaken van de ontwikkeling van het terrein.

De eerste fase van de transformatie ligt klaar. Op dit moment zijn er concrete plannen voor de nieuwbouw van diverse moderne bedrijfshallen en kantoorunits aan de Edyweg en Kanaaldijk. Het plan is ontworpen door het moderne Architectenbureau Enklaar en Klavers en heeft een open uitstraling. Architect Arno Klavers: "De binnenruimte wordt optisch vergroot door de buitenruimte erbij te betrekken. Door de ruime lichtinval en het doordachte ontwerp zijn de ruimten prettig om in te werken. Er is getracht elke ruimte een eigen uitkijkje te geven op de omgeving." De bedrijfshallen varieren in grootte van 325 tot 930 m² bruto vloer oppervlak. In overleg is de bedrijfsruimte vrij indeelbaar. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Ook is de bedrijfsruimte als een geheel te huur. Het totale oppervlak is 2500 m² bruto vloeroppervlak. De hallen zijn modern en door de opzet functioneel, met minimale vrije hoogte van 8 meter, kolomvrij en doorrijdbaar voor groot vrachtverkeer. Het laden, lossen en parkeren vindt plaats op eigen terrein. Er is voorzien in een behoefte voor laden en lossen. Industriele activiteiten behoren tot de mogelijkheden.

Arno Klavers over het ontwerp van de eerste hal, die aan de Edyweg wordt opgetrokken: "Aan de voorzijde bevindt zich representatieve kantoorruimte van totaal 1.425 m² bruto vloeroppervlak, verdeeld over de begane grond en twee verdiepingen. Elke bouwlaag bevat bruto 475 m² kantoorruimte en is afzonderlijk te huur. Daar bij wordt de mogelijkheid geboden om een gedeelte van de beganegrond of een verdieping te huren. Ook deze ruimten zijn zeer gebruiksvriendelijk. De facade bijna volledig in glas uitgevoerd, zorgt voor een geweldige uitstraling en veel daglicht en uitzicht. De verhuur is in handen van Reinders Regio Makelaars te Dieren. Makelaardij@reindersgroep.nl, tel. 0313-419115.